Vi bygger en skola i One House!

Taket finansierades av en privat donator i Norrköping – 10 000 kostade det! Foto: Hope Menders SL

Vi har idag 2 skolor kopplade till Hope Menders SL. Nu bygger vi en tredje, i One House!

Här i Sverige har vi samlat ihop möbler, datorer och annan utrustning som krävs för att etablera en skola av god kvalitet i One House. Just ni finns bara griffeltavlor som skolutrustning nere på plats. Som motprestation har byborna själva i samverkan med Hope Menders SL börjat bygga ett skolhus (se bild ovan) som snart är färdigställt. Delvis med pengar från Sverige. Här ska barnen få en grundskoleutbildning men även lära sig om mänskliga rättigheter, jordbruk och hälsa.

En vision är att barnen ska kunna äta sig mätta utan kostnad varje dag, men vi är inte riktigt där ännu. För att uppnå visionen ska vi anlägga odlingar och djurhållning intill skolområdet som förutom att producera skollunch blir verktyg i barnens undervisning. Idag går barn ofta hungriga både till och från skolan i Sierra Leone (vissa vandrar över 2 mil, t&r, till skolan). De blir trötta och tillgodoser sig undervisningen sämre på grund av detta. En vanlig syn i Sierra Leone är barn som sitter och gäspar (på grund av hunger). För oss i Sverige kan det ofta vara svårt att föreställa sig detta… man måste vara på plats för att förstå innebörden på riktigt.

Att lära barnen regenerativa metoder för livsmedelsproduktion ligger i god linje med de möjligheter till jobb och företagande som finns i landet, likväl som den globala klimatutmaningen och det utbredda behovet av självhushållning. Därför är detta något vi jobbar med. Barnen ska bli ordentligt rustade för att klara sig i den verklighet som råder i Sierra Leone.

Fakta: I Sierra Leone var ca 3 miljoner människor ej läskunniga 2017. 70% av alla ungdomar är arbetslösa. Skolgång kostar pengar varför många föräldrar inte har råd att betala för sina barns utbildning. Jämställdheten är i hög grad eftersatt med många fattiga unga mödrar, stora problem med sexuella trakasserier och våldtäkter, samt olika grader av hederskultur (beroende på stam) som berövar unga kvinnor sina mänskliga rättigheter.

Regina Cole med gåvor (det var mycket mer än detta) från Marieborgs Folkhögskola, Norrköping. Foto: Hope Menders Sverige

Just nu behöver vi pengar till frakten för att få ned all utrustning till Mapaki. Därför är du varmt välkommen att göra en donation på valfritt belopp direkt här på hemsidan. Kostnaden är 40 000 SEK och containern är planerad för avfärd i februari, 2020. Vi är tacksamma för alla snabbt inkomna donationer till detta. Minsta gåva är av betydelse!

Se under ” Bidrag till Sierra Leone” hur du gör för att stötta vår skolverksamhet.

Skolan byggs av lokal lera som byborna själva samlat in och omvandlat till tegel. Foto: Hope Menders SL
Griffeltavlor är en början… men det behövs mycket mer än så! Foto: Hope Menders SL