Vi bygger en mikrofabrik för en klimatsmart spis som kommer att skapa jobb, rädda liv och sänka DITT klimatavtryck.

I Sierra Leone har man stora problem med jorderosion, som till och med dödat tusentals människor via jordskred, brist på inhemsk produktion av gödningsmedel och endast 1% av landsbygden har tillgång till fasta el-nät. Istället använder man små dieselgeneratorer. Solpaneler har inte blivit vanliga än.

Samtidigt finns ett stort hälsoproblem – sjukdomar som härrör från inandning av rök från eldning av ved och kol vid matlagning. Eftersom merparten av befolkningen inte har säker tillgång till el så lagar man mat över öppen eld. Tusentals människor dör varje år på grund av inandning av giftig rök. Röken från matlagningen innebär också utsläpp av växthusgaser (liksom dieselgeneratorerna) samt avskogning av värdefull regnskog.

Rök från ved och kol inandas dagligen. Foto: Hope Menders SL

Vi har hittat en kombinationslösning som kan motverka dessa problem!

I samverkan med svenska cleantech-företaget Make It Green Solutions AB kommer vi att etablera en mikrotillverkning av MIG BioCooker. Denna spis har tre viktiga funktioner som gör den viktig för Sierra Leones befolkning och för att motverka den globala uppvärmningen.

Foto: Jessica Ruud

MIG BioCooker

  • avger ca 85% mindre rök vid användning (röken förbränns istället genom s.k. pyrolys)
  • omvandlar biobaserat bränsle till co2-negativ biokol 
  • kan användas för att ladda en mobiltelefon, en power bank eller driva en lampa

Hope Menders SL ska producera och i första hand hyra ut dessa spisar på plats i Mapaki och med tiden i flera delar av Sierra Leone. Byggnaden till mikrofabriken är under planering och byborna kommer att börja arbeta med den snart. Make It Green kommer att utbilda lokala bybor att driva fabriken, på plats i Mapaki. Här skapas jobb och utveckling till nytta för hela området.

Bambu – en nyckelspelare i kampen mot klimatförändringarna.

Vi kommer att verka för att enbart bambu och restavfall från jordbruk (som pelleterade risskal, nötskal, torkad kodynga mm) används i spisen. Bambu är ett gräs som inte behöver nyplanteras efter avverkning. En bambuplanta kan avverkas var fjärde år och är därmed en hållbar och co2-negativ bränslekälla till spisen. Dessutom är bambuns djupa rötter effektiva för att binda jordmånen. Genom att använda vild bambu samt odla egen bambu skapas substitut till att använda regnskogsträd som ved. Biokolen som produceras i MIG BioCooker läggs sedan i jorden och blir kvar där i hundratals år eller mycket längre.

Vi når via detta inte bara klimatnegativitet utan främjar miljön på flera olika sätt.

För att finansiera, driva och utveckla detta projekt så säljer vi spisar i förskott – här kan du vara med och göra nytta… även för egen del.

Vi erbjuder individer, föreningar och företag att köpa en spis till Hope Menders SL som sedan hyr ut den till daglig användning på plats i Sierra Leone. Biokol kan utgöra en del av hyran och användas i Hope Menders olika jordbruksprojekt samt säljas inom Sierra Leones växande jordbrukssektor. Intäkterna kommer gå till att driva och utveckla mikroverkstaden, skolorna och andra projekt. Självklart kommer MIG BioCooker även att användas i skolornas matlagning när den kommer igång.

Det fina med att stötta detta projekt är att DU KAN SÄNKA DITT EGET KLIMATAVTRYCK REJÄLT. Varje spis minskar utsläpp av koldioxid motsvarande 4 ton per år vid daglig användning. Eftersom vi i Sverige i snitt släpper ut 11 ton klimatgaser per capita/år så innebär köp av endast 3 spisar att du kan skapa ett klimatnegativt avtryck i relation till din egen privatkonsumtion. Detta gäller i bästa fall för de närmaste 10-15 åren, vilket är den beräknade livslängden en MIG BioCooker. Varje spis har ett unikt serienummer som gör att vi kan följa dess livsbana. Därför kommer du som köpt spisen få information om hur det går för den ute i fält.

Priset för en spisdonation är endast 1000 SEK och du kommer att få ett fint gåvobevis som även kan användas som en unik present. Var med och bidra till Parisavtalets klimatmål för 2030 idag!

Köp och donera MIG BioCooker till Hope Menders SL direkt genom att trycka här.

BIOKOL – en genial lösning med anor från sydamerikas ”Terra Preta”

Biokol är en nygammal metod för att motverka jorderosion, binda koldioxid samt gödsla- och främja goda bakteriekulturer i mark.

De gamla amazonasindianerna använde biokol som gödning och än idag är deras historiska odlingsmarker, den så kallade Terra Preta (den svarta jorden) känd för sin unika bördighet.

Biokol ”laddas” med näring genom att exempelvis läggas i urin, gödsel, färdig kompost eller i ”kompostte” och läggs sedan på odlingsmark eller erosionsdrabbad mark. Där binder den jorden, motverkar både uttorkning och översvämning, avger näring och främjar en god bördighet och bakteriekultur i upp till flera tusen år.

Genom att omvandla biomassa till biokol binds koldioxid på ett långsiktigt hållbart sätt. Därför är biokol som läggs i jorden klimatnegativ och bidrar till att motverka den globala uppvärmningen. Det är en mycket effektiv kolsänka.

I Stockholm använder kommunen biokol i merparten av sina trädplanteringar. De positiva effekterna för överlevnad och tillväxt har varit fantastisk. Kommunen har till och med investerat i en egen modern biokolsproduktion för att kunna utöka användningen.

I Sverige avger vi 11 ton klimatgaser per capita per år.

”Genom det så kallade Parisavtalet har världens länder kommit överens om att jordens temperaturökning ska hållas väl under två grader, helst högst 1,5 grader. För att kunna uppfylla Sveriges åtagande i avtalet har Sverige satt upp ett antal mål och etappmål för att minska sina klimatutsläpp. De innebär bland annat att vi i Sverige behöver minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år till 2 ton senast 2030. Då räcker det inte med att minska de utsläpp som görs i Sverige. För att komma ner till 2 ton behöver de utsläpp som vår konsumtion orsakar i andra länder också minska.”

Citat: Naturskyddsföreningen.
 
Läs mer här. 

Köp och donera MIG BioCooker till Hope Menders SL direkt genom att trycka här.