Vatten & sanitet

Vattentillgången är också en utmaning i Sierra Leone. Just nu är vi i behov av att utbilda bybor i att bygga low tech-brunnar, filtreringssystem, insamlingslösningar för regnvatten och low tech-bevattningssystem. Detta system för vattentillgång är lokalt utvecklat och testat i Sierra Leone. En low tech-brunn kostar runt 5000 SEK och innebär en enkel pump ovanpå vattenkällan.

Så här funkar det vanligen just nu i Mapaki. Foto: Hope Menders SL

Idag vandrar människor, vanligen kvinnor och flickor, långt och ibland miltals för att hämta vatten från ofta osanitära källor. Oftast hämtar man från vattendrag i området. Tyvärr töms även sopor och mänskligt avfall i samma vatten titt som tätt. Ett filtreringssystem kostar olika beroende på vilka metoder som används. Dessa är i hög grad viktiga för att vatten från både brunnar och naturliga vattendrag ska vara människokänligt.

Det är går att tillverka mycket av ovanstående på egen hand men utbildning krävs. Detta vill vi tillhandahålla. Överväg gärna att swisha en slant för detta ändamål.

Idag är det få i Mapaki som har en egen toalett. Dassen som finns är i hög grad ohygieniska och skulle inte accepteras någonstans i t ex Sverige. Att göra sina behov direkt i bushen är vanligt vilket sprider bakterier, virus och parasiter. Kort sagt är ”sanitetssystemet” idag ett icke existerande sådant. Det är de facto en enorm potentiell smittohärd. Urin och fekalier tas inte omhand på ett säkert sätt. Kunskapen finns inte.

Gemensamt dass i en by i Mapaki. Foto: Hope Menders SL

Att ta hand om det mänskliga avfallet via beprövad varmkomposteringsmetodik är ett stort steg i rätt riktning. Hettan i komposten saniterar effektivt avfallet från skadliga bakterier och andra oönskade organismer. Detta tar ca 12 månader. Kvar blir näringsrik mull, redo att användas för att gödsla fruktträd, betesmarker och odlingar av biomassa, t ex klimatnegativa bambuplanteringar. Det påminner mycket om lösningar som ofta används i fritidshus i Sverige.

Mänsklig urin behöver förvaras varmt i ca 6 månader för att bli godtagbart att använda till matodlingar, vilket sker löpande i Sverige idag. Självklart tänker vi inte slösa på detta viktiga nitratrika gödningsmedel. I Sierra Leone importeras praktiskt taget alla former av gödningsmedel i dag. Hope Menders nätverk kan tillgodose all gödning som behövs till våra egna odlingar. Inte bara genom sanitetssystemet utan även via kompostering av t ex avfall från odlingar och lantbruk, hushållsavfall samt biokol. Det som blir över av vår gödning och kompost kan säljas för att finansiera skolor och andra satsningar.