MIG intervjuas om sitt projekt med Hope Menders!

Nu är vårt projekt med i Marksbladet. En skrift som utkommer bl a i Svenljunga där VD för Make It Green Solutions AB bor. Martin Karlsson heter han. Vill du läsa artikeln direkt i e-tidningen så hittar du den här: http://media.markbladet.se/pdf/stt/2020/12/#p=12

Happy reading!

Klimatkompensera med MIG BioCooker via Hope Menders!

Varje år släpper vi svenskar ut ca 11 ton klimatgaser per capita. Detta måste ned till 2 ton per capita för att vi ska de nationella klimatmålen till 2030. Men självklart vore det bra om det kunde minska ännu mer.

Turligt nog finns en enkel och kostnadseffektiv lösning som i princip alla svenskar har råd med för att minska sitt personliga klimatavtryck. Hope Menders erbjuder nu i samverkan med cleantechföretaget Make it Green Solutions klimatkompensation som inte bara kompenserar effektivt för privata klimatutsläpp i Sverige, utan även bidrar till hållbar utveckling i Sierra Leone – ett av världens fattigaste länder. Både individer, föreningar och företag är välkomna att samverka med oss i denna satsning.

Priset för en MIG BioCooker är endast 1000 SEK och du behöver bara 3 st för klimatkompensera så pass att du är klimatnegativ i enlighet med rikssnittet. 3 spisar binder 12 ton per år och beräknas vara i bruk 5-15 år. Därmed främjar du i hög grad landets klimatmål inför 2030. Men du bidrar till mycket mer!I Mapaki där de donerade spisarna sätts i användning via våra lokala community leaders hos lokalbefolkning och i våra skolor finns ytterligare problem som spisen bidrar till att motverka.

1: Respiratoriska sjukdomar – Tusentals människor i Sierra Leone dör årligen pga. inandning av eldrök. Det beror på att nästan all matlagning sker över öppen eld. MIG BioCooker som släpper ut 85% mindre giftig rök skapar därmed en mer hälsosam milljö för matlagning. Detta ser vi som extra viktigt i våra framtida skolkök där barn är tänkta att vara med och laga mat.

2: Brist på el och värme – I Mapaki finns i princip ingen infrastruktur för el. All el kommer från dieselgeneratorer. När MIG BioCooker blivit varm kan användaren plugga in en kontakt för att ladda sin mobiltelefon, driva en lampa eller ladda en powerbank. Om kvällarna är det ofta kallt även om dagarna är heta. Då är det perfekt att tända spisen för att hålla varmt (och kanske läsa läxorna till skenet av en lampa, driven av spisen).

3: Gödningsbrist, erosion och smutsigt dricksvatten – I Sierra Leone importeras nästan all gödning utifrån. Detta beroende är inte sunt i ett land som är beroende av sin, dock fortfarande lågt utvecklade, jordbrukssektor. MIG BioCooker förbränner inte ved (biomassa) utan de gaser som finns inne i biomassan. Det som kvarstår efter matlagningen är biokol som kan användas för att gödsla odlingar och fält. Det behöver bara näringsmättas först, t ex med djurgödsel. Kolet ligger kvar och förbättrar jorden i runt 1000 år. Snacka om kolsänka! Detta motverkar även erosion vilket är ett stort problem i delar av landet. Kolet kan även användas i enkla vattenfilter som renar det vatten som hämtas från vattendrag. Ofta finns nämligen inte rena och tillgängliga vattenkällor i byarna vilket skapar en ständig hälsorisk.

Regnskogen värnas genom att Hope Menders hjälper användaren att välja hållbara bränslen som skörderester, snabbväxande bambu och död ved på marken (som annars riskerar att bidra till skogsbränder).

Helt ärligt tror vi att detta är en av de smartaste och mest kostnadseffektiva personliga satsningar på hållbarhet du (och vi) kan göra. Vi ser till att du får dokumentation från Mapaki på hur din spis fungerar och självklart även ett fint gåvobevis att sätta upp på väggen. Det kan även bli en fin present till någon du tycker om.

Bidra till projektet genom att donera idag och tipsa gärna alla du känner om denna möjlighet!

Donera direkt här.