Regenerativa odlingar & lantbruk

Foto: Hope Menders SL

Det första Hope Menders SL gjorde i Mapaki var att etablera odlingar och djuruppfödning. Man har 10 tunnland mark i egen ägo samt tillgång till betydligt mer för projekt som byborna väljer att stödja. Detta har inletts med odling och förädling av kassava, ris och jordnötter samt en mindre grisuppfödning.

Just nu uppför vi en byggnad för kläckning och uppfödning av kycklingar – både broilers och värphöns. Idag är Sierra Leone beroende av kläckerier i Europa för tillgång till kycklingar. En sådan beroendeställning till Europa är inte sund, menar vi. Därför vill vi etablera partnerskap till mer jämlik nytta för både nord (som Sverige) och syd (som Sierra Leone). Ett steg i taget.

Regenerativt jordbruk innebär att odling och köttproduktion sker på sätt som bygger matjord och binder koldioxid. Sådan köttproduktion är gräsbetesbaserad och skapar bättre harmoni mellan vild natur och människans livsmedelsproduktion. Djuren mår bättre och mindre fossila bränslen används i produktionen. Träd och buskar planteras in strategiskt i landskapet för att producera mat och biomassa, binda vatten/jord, gynna vildfauna samt ge skugga och lä. Betydligt lägre investeringar krävs än vid konventionellt lantbruk. Därmed krävs inte skuldsättning i samma utsträckning för att börja sin verksamhet. Dessutom skapas vackra landskap av biologisk mångfald som lägger grund för framtida ekoturism.

Hope Menders vill bli en del av utvecklingen av sådan hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sierra Leone.

I den egna odlingen kommer lokalt tillverkad kompost och biokol att användas. Byborna är själva en del av kretsloppen eftersom Hope Menders SL nu stöttar igång ett system av komposttoaletter och biokolsproduktion (via MIG BioCooker) som kommer att erbjuda en regelbunden och god tillgång av näring till jordarna. Samtidigt förbättras hygienen och saniteten i byarna dramatiskt.

Självklart kommer de regenerativa aktiviteterna användas inom undervisningen och för hygienen i skolverksamheten.

Stöd våra projekt kring regenerativ livsmedelsproduktion idag genom att donera en valfri summa, klicka här direkt för att göra en insats. 

Är du intresserad av att skänka jordbruksredskap eller maskiner är vi öppna för diskussion. Du hittar oss under fliken ”Kontakt”.

Foto: Hope Menders SL
Foto: Hope Menders SL
Foto: Hope Menders SL