Om oss

Hopemenders är en ideell förening som arbetar för kvinnors och barns utveckling och rättigheter i Sverige och Sierra Leone. Tillsammans skapar vi internationella samarbeten, hjälper människor att hjälpa sig själva ur fattigdom, integrerar, inspirerar och utbildar. Organisationen är grundad av tidigare kvotflyktingar från Sierra Leone, ett land som varit hårt drabbat av inbördeskrig följt av svåra utbrott av ebola. Idag består medlemmarna av olika etniciteter och bakgrunder.

Våra geografiska utgångspunkter är i huvudsak Östergötland i Sverige och området Mapaki i Sierra Leone. Vi tror på att bygga hållbara och långsiktiga relationer och bygga hållbarhet ett steg i taget. En av våra visioner är att göra Mapaki till ett gott exempel på hållbar utveckling i ett utvecklingsland. Vår bas finns i byn One House i Mapaki. Där äger vi både mark och byggnader. De hållbara lösningar vi utvecklar och testar tillsammans med byborna kan sedan spridas. Självklart är vi icke vinstutdelande.

Om Mapaki

Mapaki är ett hövdingaskap i Bombali district som ligger i mellersta delen av Sierra Leone. Här finns 85 byar där cirka 195 700 innevånare har sina hem. Huvudorten för Bombali district är Makeni, landets tredje största stad, och byn Mapaki är huvudord i ”hövdingaskapet” (chiefdom) Mapaki – där Hope Menders har sin utgångspunkt. One House heter byn Hope Menders har sitt huvudsäte. Vi är aktiva i flera byar och har i dagsläget 2 aktiva skolor knutna till oss, och en ny skola som är under uppbyggnad.

Klicka här för att se en kartbild över Mapaki .

Mapaki drabbades hårt av både inbördeskriget och Ebola-epidemin. En stor mängd ensamstående unga mödrar, föräldralösa barn och funktionsnedsatta (bl a människor som lemlästades under kriget) finns i området. Ett stort problem är att för få barn går i skolan och dessutom är avhoppen från skolan omfattande. Hope Menders skolor betjänar idag cirka 300 barn i Mapaki. Ofta kommer dessa hungriga till skolan. Svälten återkommer regelbundet till området.

Utedass i en by i Mapaki (innanför bambumattan är det ett hål i marken). Foto: Hope Menders SL

Fasta elnät existerar inte i Mapaki (istället används små dieselgeneratorer), vatten hämtas i de flesta fall från en flod (där även sopor och fekalier töms, titt som tätt), väldigt få i Mapaki har sanitära toaletter (oftast gör man sina behov ute i bushen). Vatten man hämtar renas inte. All matlagning sker över kol- och vedeldade spisar vilket innebär daglig inandning av giftig rök för kvinnor och barn som lagar mat. Dessutom bidrar spisarna till avskogning eftersom ved till matlagning och till koltillverkning hämtas i regnskogen. Lönearbete existerar knappt utan istället jobbar man på uppdrag inom jordbruket kombinerat med självhushållning… eller söker lyckan i städerna. 

Dessa är de utmaningar vi arbetar med i Hope Menders.