Pågående projekt

Just nu driver vi fyra projekt i Sierra Leone där vår systerorganisation Hope Menders Sierra Leone, en laglig och registrerad ”community based organisation”, äger mark och har goda relationer med byborna i Mapaki.

I dagsläget har vi 40 ideella ”Community leaders” i lika många byar i Mapaki. Här finns gott om frivillig arbetskraft och resurser ”in natura”. Relationerna mellan Sierra Leone och Sverige som vi skapat bygger hopp och skapar engagemang. Vi tror att vi ligger helt rätt i våra strategier och lösningar med att bygga dessa lokala nätverk. Verktygen vi ”injicerar” i nätverken är i huvudsak low-tech utrustning, digitala lösningar, smart användning av lokala råvaror och material och liknande som kräver låga investeringsnivåer. Detta är viktigt för att skapa långsiktighet och hållbarhet i ett land där bnp per capita är motsvarande 5000 SEK och den ekonomiska ojämlikheten är omfattande.

Klicka här för att se video med presidenten i Sierra Leone. 

Presidenten Julius Maada Bio har en plan för att utveckla Sierra Leone. Den tar sin grund i att främja byggande av humankapital. Det betyder insatser för utbildning, hälsa och livsmedelssäkerhet. Detta är precis vad vi i Hope Menders jobbar med i landet, med ett viktigt tillägg – ekologisk hållbarhet. Vi tror att människa, miljö och ekonomi måste gå hand i hand i alla lägen. Därför är vi djupt engagerade i klimatfrågan, biologisk mångfald , rent vatten och avskogningen av värdefull regnskog i landet.

Vi är dock inte naiva.

2019 låg Sierra Leone på 8:e plats från botten i World Human Index. Det är en lång uppförsbacke att få landet på fötter igen. Men just därför tror vi att det är så viktigt att skapa goda exempel. Det gäller att jobba strategiskt och ekonomiskt smart… steg för steg.

Vill ni veta mer rekommenderar vi Human development report om Sierra Leone, från 2019, som ni når genom att klicka här.