Gränserna nu stängda i Sierra Leone pga Corona. Men våra spisar kan inte vänta…

Den där förvisso jättefina MIG BioCookern gör ingen nytta här i Sverige… hjälp oss få igång tillverkningen i Sierra Leone istället och gör en fin insats för klimat och människa.

Corona stoppar inte oss! Vi jobbar enträget på för att frälsa Sverige från negativ klimatpåverkan med det vi kan erbjuda. I samma veva ska vi nå vårt huvudmål med att bekämpa fattigdom och regnskogsskövling samt främja hälsa och utbildning i Serra Leone.

MIG BioCooker är vårt främsta vapen i denna satsning. Slå till på en idag (och ge gärna bort en i present till vän också) så hjälps vi åt att skapa en bättre värld tillsammans.

När gränserna öppnas igenom vill vi vara redo…

Donera nu!

MIG intervjuas om sitt projekt med Hope Menders!

Nu är vårt projekt med i Marksbladet. En skrift som utkommer bl a i Svenljunga där VD för Make It Green Solutions AB bor. Martin Karlsson heter han. Vill du läsa artikeln direkt i e-tidningen så hittar du den här: http://media.markbladet.se/pdf/stt/2020/12/#p=12

Happy reading!

Klimatkompensera med MIG BioCooker via Hope Menders!

Varje år släpper vi svenskar ut ca 11 ton klimatgaser per capita. Detta måste ned till 2 ton per capita för att vi ska de nationella klimatmålen till 2030. Men självklart vore det bra om det kunde minska ännu mer.

Turligt nog finns en enkel och kostnadseffektiv lösning som i princip alla svenskar har råd med för att minska sitt personliga klimatavtryck. Hope Menders erbjuder nu i samverkan med cleantechföretaget Make it Green Solutions klimatkompensation som inte bara kompenserar effektivt för privata klimatutsläpp i Sverige, utan även bidrar till hållbar utveckling i Sierra Leone – ett av världens fattigaste länder. Både individer, föreningar och företag är välkomna att samverka med oss i denna satsning.

Priset för en MIG BioCooker är endast 1000 SEK och du behöver bara 3 st för klimatkompensera så pass att du är klimatnegativ i enlighet med rikssnittet. 3 spisar binder 12 ton per år och beräknas vara i bruk 5-15 år. Därmed främjar du i hög grad landets klimatmål inför 2030. Men du bidrar till mycket mer!I Mapaki där de donerade spisarna sätts i användning via våra lokala community leaders hos lokalbefolkning och i våra skolor finns ytterligare problem som spisen bidrar till att motverka.

1: Respiratoriska sjukdomar – Tusentals människor i Sierra Leone dör årligen pga. inandning av eldrök. Det beror på att nästan all matlagning sker över öppen eld. MIG BioCooker som släpper ut 85% mindre giftig rök skapar därmed en mer hälsosam milljö för matlagning. Detta ser vi som extra viktigt i våra framtida skolkök där barn är tänkta att vara med och laga mat.

2: Brist på el och värme – I Mapaki finns i princip ingen infrastruktur för el. All el kommer från dieselgeneratorer. När MIG BioCooker blivit varm kan användaren plugga in en kontakt för att ladda sin mobiltelefon, driva en lampa eller ladda en powerbank. Om kvällarna är det ofta kallt även om dagarna är heta. Då är det perfekt att tända spisen för att hålla varmt (och kanske läsa läxorna till skenet av en lampa, driven av spisen).

3: Gödningsbrist, erosion och smutsigt dricksvatten – I Sierra Leone importeras nästan all gödning utifrån. Detta beroende är inte sunt i ett land som är beroende av sin, dock fortfarande lågt utvecklade, jordbrukssektor. MIG BioCooker förbränner inte ved (biomassa) utan de gaser som finns inne i biomassan. Det som kvarstår efter matlagningen är biokol som kan användas för att gödsla odlingar och fält. Det behöver bara näringsmättas först, t ex med djurgödsel. Kolet ligger kvar och förbättrar jorden i runt 1000 år. Snacka om kolsänka! Detta motverkar även erosion vilket är ett stort problem i delar av landet. Kolet kan även användas i enkla vattenfilter som renar det vatten som hämtas från vattendrag. Ofta finns nämligen inte rena och tillgängliga vattenkällor i byarna vilket skapar en ständig hälsorisk.

Regnskogen värnas genom att Hope Menders hjälper användaren att välja hållbara bränslen som skörderester, snabbväxande bambu och död ved på marken (som annars riskerar att bidra till skogsbränder).

Helt ärligt tror vi att detta är en av de smartaste och mest kostnadseffektiva personliga satsningar på hållbarhet du (och vi) kan göra. Vi ser till att du får dokumentation från Mapaki på hur din spis fungerar och självklart även ett fint gåvobevis att sätta upp på väggen. Det kan även bli en fin present till någon du tycker om.

Bidra till projektet genom att donera idag och tipsa gärna alla du känner om denna möjlighet!

Donera direkt här.

Välkommen till Hope Menders!

Vi är en ideell förening med säte i Norrköping som arbetar för hållbar utveckling med fokus på hjälp till självhjälp för kvinnor och barn i Sierra Leone och i Sverige. Föreningen startades av före detta kvotflyktingar från Sierra Leone. De kom hit för 19 år sedan. Idag består föreningen av många olika människor, av olika etniciteter och olika bakgrunder. Även organisationer kan bli medlemmar och stötta oss. Vi jobbar i dagsläget inte med regelrätt bistånd utan skapar utvecklingsprojekt som skapar hjälp till självhjälp samt utbildar och informerar om mänskliga rättigheter. Idén är att satsningarna i de flesta fall ska bli långsiktiga via olika former av affärsintäkter (s.k. socialt entreprenörskap).

I Sierra Leone har vi en systerorganisation som är en registrerad ”Community based organisation”. Hope Menders Sierra Leone utför våra aktiviteter på plats i Afrika. Vi själva jobbar i och från Sverige. I Sverige är inriktningen att hitta bra samarbeten med Sierra Leone samt integrationsverksamheter.

Just nu ligger stort fokus på att utveckla ett gott exempel i byn One House i hövdingadömet Mapaki i Sierra Leone. Detta är ett av de absolut fattigaste områdena i Sierra Leone. Vi jobbar med flera byar samtidigt i Mapaki men vi har bestämt oss för att skapa en föregångsby som kan inspirera och engagera fler. I One House har vi även vår egen bas och kontor. Samt 10 tunnland mark vi själva äger. Vi vill visa att vi kan motverka absolut fattigdom (kanske t o m avskaffa den), främja mänskliga rättigheter och miljön på ett hållbart och strukturellt sätt i One House. Detta kommer att skapa hopp och bidra till kunskapsspridning i hela Sierra Leone.

Du kan läsa om de olika projekten uppe i menyfältet.

I Mapaki finns 85 byar varav vi arbetar med 40. I varje ”Hope Menders-by” finns en community leader som arbetar ideellt för oss (iaf när vi inte har råd att betala, när vi har råd så betalar vi). Därför kan vi nå ut i lokalsamhället på ett unikt sätt som traditionella biståndsorganisationer kan ha svårt att klara av. Våra djupa gräsrötter är vår styrka.

Varmt välkommen till Hope Menders!

MVH
Regina Cole
Ordförande