Välkommen till Hope Menders!

Vi är en ideell förening med säte i Norrköping som arbetar för hållbar utveckling med fokus på hjälp till självhjälp för kvinnor och barn i Sierra Leone och i Sverige. Föreningen startades av före detta kvotflyktingar från Sierra Leone. De kom hit för 19 år sedan. Idag består föreningen av många olika människor, av olika etniciteter och olika bakgrunder. Även organisationer kan bli medlemmar och stötta oss. Vi jobbar i dagsläget inte med regelrätt bistånd utan skapar utvecklingsprojekt som skapar hjälp till självhjälp samt utbildar och informerar om mänskliga rättigheter. Idén är att satsningarna i de flesta fall ska bli långsiktiga via olika former av affärsintäkter (s.k. socialt entreprenörskap).

I Sierra Leone har vi en systerorganisation som är en registrerad ”Community based organisation”. Hope Menders Sierra Leone utför våra aktiviteter på plats i Afrika. Vi själva jobbar i och från Sverige. I Sverige är inriktningen att hitta bra samarbeten med Sierra Leone samt integrationsverksamheter.

Just nu ligger stort fokus på att utveckla ett gott exempel i byn One House i hövdingadömet Mapaki i Sierra Leone. Detta är ett av de absolut fattigaste områdena i Sierra Leone. Vi jobbar med flera byar samtidigt i Mapaki men vi har bestämt oss för att skapa en föregångsby som kan inspirera och engagera fler. I One House har vi även vår egen bas och kontor. Samt 10 tunnland mark vi själva äger. Vi vill visa att vi kan motverka absolut fattigdom (kanske t o m avskaffa den), främja mänskliga rättigheter och miljön på ett hållbart och strukturellt sätt i One House. Detta kommer att skapa hopp och bidra till kunskapsspridning i hela Sierra Leone.

Du kan läsa om de olika projekten uppe i menyfältet.

I Mapaki finns 85 byar varav vi arbetar med 40. I varje ”Hope Menders-by” finns ett community leader-team, bestående av en man och en kvinna, som arbetar ideellt för oss (iaf när vi inte har råd att betala, när vi har råd så betalar vi). Därför kan vi nå ut i lokalsamhället på ett unikt sätt som traditionella biståndsorganisationer kan ha svårt att klara av. Våra djupa gräsrötter är vår styrka.

Varmt välkommen till Hope Menders!

MVH
Regina Cole
Ordförande